IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat sâmbătă dimineață, începând cu ora 9:00, slujba de Te Deum cu prilejul împlinirii a zece ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La acest eveniment aniversar au participat: PF Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, PF Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii, PF Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, alți ierarhi străini și membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre.

Părintele Mitropolit Teofan a asemănat conducerea Bisericii cu cea a unei corăbii

Una dintre imaginile des întâlnite zugrăvind Biserica și lucrarea ei în lume este cea a unei corăbii pe mare, a spus IPS Teofan la finalul slujbei.

Marea, adică lumea din jur este uneori liniștită, adeseori agitată. Avându-L drept Întemeietor, Proniator și Conducător pe Însuși Hristos, corabia Bisericii străbate în cele din urmă marea istoriei până la veșnicia Împărăției celei neînserate a lui Dumnezeu.

În această călătorie, corabia Bisericii cuprinde pe toți credincioșii săi, păstrători și mărturisitori ai dreptei credințe, adică pe creștinii mireni, viețuitorii sfintelor mănăstiri, diaconii, preoții și arhiereii.

Fiecare membru al Bisericii, primind harul după măsura darului lui Hristos își are rolul său distinct în mersul corabiei. Astfel, arhiereul, și în mod special Întâistătătorul unei Biserici, ocupă un loc specific, lucrarea sa fiind cu precădere cea de coordonare, de conducere a vieții bisericești sub călăuzirea Mântuitorului Hristos.

IPS Teofan a apreciat calitățile de conducător ale Patriarhului Daniel

Pe măsură ce anii trec și încercările prin care trece Biserica se înmulțesc, se observă creșterea Preafericirii Sale în autoritate patriarhală, axată nu numai pe elemente de experiență profesorală, intelectuală, edilitară sau administrativă cu care ne-a obișnuit, dar și în aspecte care ating sfera adâncă, teologică, în sensul duhovnicesc, integral al cuvântului.

În continuare, Părintele Mitropolit a evidențiat principalele realizări ale Părintelui Patriarh Daniel, iar la final i-a oferit o icoană cu reprezentarea Maicii Domnului – ocrotitoarea celor ce călătoresc pe mare, și un buchet de flori.

Patriarhul Daniel a mulțumit IPS Teofan pentru daruri și felicitări, apoi și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au slujit Biserica în acești zece ani:

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat  asupra Bisericii noastre în acești zece ani care au trecut, mulțumim  ierarhilor din Sfântul Sinod, care împreună cu noi au hotărât cele mai importante măsuri de ordin pastoral misionar și au contribuit la îmbunătățirea legislației Bisericii noastre printr-un Statut nou și prin mai multe regulamente bisericești de aplicare – cuvântul integral aici.

Din aceeași categorie

Share This