IPS Andrei: Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

Între 16-26 iunie 2016 a avut loc în Creta Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale din 21-28 ianuarie 2016 de la Chambésy a aprobat ca pe ordinea de zi a întrunirii să figureze șase teme: 1. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; 2. Diaspora Ortodoxă; 3. Autonomie și modul ei de proclamare; 4. Taina căsătoriei și impedimentele ei; 5. Importanța postului și respectarea lui astăzi; 6. Relațiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine.

Din România l-am însoțit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 24 de ierarhi. Din cei paisprezece Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, care împreună hotărâseră locul și data întâlnirii precum și temele, s-au prezentat zece. Au lipsit Patriarhul Rusiei, Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Georgiei și Patriarhul Bulgariei.

După ce vineri, 17 iunie, a avut loc o sinaxă a Primaților la Academia Teologică din Creta, unde, de fapt, s-au ținut toate lucrările, sâmbătă, 18 iunie, am participat cu toții la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană Buna Vestire din Kissamos, de către Teodor al II-lea Patriarhul Alexandriei și a întregii Africi. Era sâmbăta morților și ne-am adus aminte de toți cei care, de-a lungul zecilor de ani, au pregătit Sfântul și Marele Sinod, precum și de toți cei dragi plecați la Domnul. Seara, la Heraklion, capital insulei, a avut loc un Te Deum în Catedrala Sfântul Tit, apoi cuvântările oficiale, urmate de slujba Vecerniei.

Pe 19 iunie 2016, Duminica Rusaliilor, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către cei zece întâistătători, avându-l protos pe Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, în Catedrala Sfântul Mina din Heraklion, urmată imediat de Vecernia „Plecării Genunchilor”. Toți ierarhii prezenți s-au împărtășit, domnind o atmosferă de liniște și pace pe care doar Duhul Sfânt o poate aduce. Omilia duhovnicească și cu un profund caracter teologic a ținut-o Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Printre altele, Sanctitatea Sa a spus că această zi de Rusalii este o sărbătoare plină de bucurie, când noi sărbătorim întemeierea istorică a Bisericii. Este o zi de unitate, fiind toți uniți în credință și în taine datorită adunării la Liturghie în același loc pentru „a frânge pâinea”. Sfânta Euharistie „confirmă cu adevărat unitatea și sobornicitatea Bisericii noastre Ortodoxe”.

Primind binecuvântarea supremă de a păstra tezaurul adevărului și de a avea integral darul Sfântului Duh „care umple pământul”, Biserica noastră Ortodoxă trebuie să dăruiască lumii mărturia dragostei și a unității. Domnul Bisericii, care „este același ieri și azi și-n veci”, a rânduit să ajungem la acest moment istoric al Sfântului și Marelui Sinod, la această comuniune liturgică și la împărtășirea din același potir. De fapt, noi ortodocșii trebuie să subliniem că unicul drum de călătorie în această lume este unitatea.

Chiar dacă suntem de neamuri diferite, noi, ortodocșii, purtăm în lumea aceasta însetată un mesaj de adevăr, de puritate și de speranță. Duhul Sfânt ne-a unit în biserică prin legătura perfectă a dragostei exprimată de persoanele Sfintei Treimi care, deși fiind Una în ființă, se descoperă în Trei Persoane. Prin analogie și Biserica Ortodoxă, fiind una, se manifestă în lume prin comunitățile locale legate între ele pentru a forma un tot, o Biserică, un trup.

La Liturghie a fost prezent Președintele Greciei, Domnul Prokopios Pavlopoulos, precum și alte personalități. Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Cretei, a ținut cuvântul de bunvenit pentru oaspeți și a făcut oficiile de gazdă.

În toate zilele cât au ținut lucrările Sinodului, dimineața la Mănăstirea din Gonia, în proximitatea Academiei Ortodoxe din Creta, atât bisericile de obârșie greacă, cât și cele de proveniență slavă, română sau albaneză, au săvârșit Sfânta Liturghie. De împărtășit s-au împărtășit toți doritorii. Rândul nostru, al românilor, a venit în ziua de joi, 23 iunie. În prezența Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a liturghisit Preasfințitul Visarion Episcopul Tulcii, dimpreună cu patru preoți și doi diaconi. Răspunsurile au fost date magistral de către grupul de psalți „Tronos” al Patriarhiei Române.

Sesiunea inaugurală a avut loc în a doua zi de Rusalii, după Sfânta Liturghie, la Academia Ortodoxă din Creta. După cuvântul Sanctității Sale Bartolomeu, cuvânt protocolar au ținut pe rând și ceilalți întâistătători de Biserici. Apoi, în toate zilele Sinodului, sesiunile de lucru au avut loc dimineața după Liturghie și după-masa, cu o pauză la mijloc. Rând pe rând au fost citite cele șase materiale pregătite de Conferințele Panortodoxe Presinodale.

Apoi au fost îndelung discutate, cele șase teme, ameliorate și completate, până ce au primit formele definitive ce au fost semnate de către toți participanții la Sinod. Prima temă analizată a fost cea legată de Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană. După ce s-a subliniat faptul că Biserica lui Hristos trăiește în lume, dar nu este din lume, a fost analizată valoarea persoanei umane, libertatea și coresponsabilitatea, pacea și dreptatea, pacea și prevenirea războiului, Biserica Ortodoxă față de discriminare, Misiunea Bisericii Ortodoxe de a mărturisi dragostea prin diaconie.

A doua temă discutată a fost cea legată de Diaspora Ortodoxă și de regulamentul de funcționare al Adunărilor Episcopale în Diaspora Ortodoxă. Chiar dacă din punct de vedere eclesiologic prezența mai multor episcopi ortodocși în același oraș este necanonică, prin iconomie, plecând de la o realitate pastorală obiectivă, episcopii ortodocși din același oraș, preocupându-se fiecare de diaspora sa, se reunesc într-o Adunare Episcopală. Actualmente există în lume 12 Adunări Episcopale în diferite zone. Ținta îndepărtată este ca în toate țările să existe Biserici locale, fiecare cu ierarhia ei.

A treia temă discutată este legată de Autonomie și modalitatea ei de proclamare. S-a subliniat autonomia și modul ei de proclamare, dimensiunile eclesiologice, canonice și pastorale ale instituției autonomiei, și s-a căutat o formulare unanimă a consensului panortodox asupra problemei.

A patra problemă examinată a fost cea legată de Importanța postului și respectarea lui astăzi. Analizarea temei a comportat multe discuții. Au fost și voci care doreau relaxarea postului sau scurtarea lui. Intervenția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul nostru, a fost una categorică: postul trebuie să rămână așa cum este. Într-o lume ce se secularizează, într-o lume robită de desfătări trupești, este nevoie să rămână postul, ca mijloc de despătimire.

A cincea problemă a fost cea legată de Căsătorie și impedimentele ei. În Patriarhia Georgiei, interpretând cu acrivie canoanele, nu sunt permise căsătoriile mixte. Concluziile Sfântului și Marelui Sinod au fost că, în mod normal, trebuie respectate canoanele, dar, în contextul lumii contemporane, din motive de înțelegere pastorală și dragoste față de păstoriți, se poate aplica iconomia, când este vorba de căsătoria între creștinii de diferite confesiuni. Asupra acestui pogorământ am stăruit și eu. A rămas valabilă acrivia doar când este vorba de căsătoria cu necreștinii.

A șasea temă, care a provocat cele mai multe discuții, a fost intitulată: Relațiile Bisericii cu ansamblul lumii creștine. Au fost voci care, plecând de la eclesiologia ortodoxă, interpretată în acrivia ei, nu erau de acord ca celelalte confesiuni să fie denumite Biserici. Rolul salutar l-a avut Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, după ce a făcut mai multe amendamente materialului, l-a adus în stadiul în care putea fi semnat. A mai avut câteva intervenții pertinente și Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Dacă și celelalte confesiuni pot fi numite Biserici, așa cum de ani de zile se procedează la Consiliul Ecumenic al Bisericilor, și așa cum au fost numite în istorie, ele sunt Biserici nedepline. Relațiile și discuțiile cu lumea creștină neortodoxă nu pot fi întrerupte.

Sâmbătă, 25 iunie 2016, după-masă, s-a încheiat festiv Sfântul și Marele Sinod. Dacă la celelalte lucrări reprezentanții cultelor eterodoxe și presa n-au avut acces, la sesiunea finală ca și la cea inaugurală au avut acces. Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a făcut o evaluare exhaustivă și duhovnicească. Totul s-a încheiat într-o atmosferă de serioasă și profundă trăire duhovnicească.

Duminică, 26 iunie 2016, Întâistătătorii prezenți, zece la număr, au coliturghisit la Catedrala din Chania, iar cei peste 300 de episcopi au asistat și s-au împărtășit. Am dori ca viitorul, chiar dacă au lipsit patru Biserici, să recepteze pozitiv rezultatele bune ale Sfântului și Marelui Sinod. Enciclica și Mesajul Sfântului și Marelui Sinod sunt două materiale de o profunzime teologică și pastorală aparte care merită studiate și meditate.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

† ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  

Share This

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe acest site. Prin continuarea navigării în această pagină confirmați acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close