Preasfințitul Părinte Petroniu

Preasfințitul Părinte
† Petroniu
Episcopul Sălajului

PS. Petroniu (Petru din botez) Florea s-a născut în 30 noiembrie 1965 în localitatea Târgu-Mureş, judeţul Mureş, din părinţii Traian şi Fira Florea (ca al 8-lea dintre cei 9 copii ai familiei). Cursurile şcolii primare, gimnaziul şi prima treaptă de liceu le-a urmat în Târgu-Mureş.
Între anii 1983-1988 a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.
În iulie 1988 a dat examen de admitere la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu şi a fost declarat admis.
Din septembrie 1988 până în iunie 1989 şi-a satisfăcut stagiul militar, ca soldat cu termen redus, într-o unitate militară din Lugoj, judeţul Timiş.
În anul universitar 1989-1990 a urmat cursurile anului I ale Institutului Teologic Ortodox din Sibiu.
În octombrie 1990 s-a transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (nou înfiinţată), pe care a absolvit-o în iunie 1993.
Teza de licenţă cu titlul: „Moise la interferenţa realităţii istorice şi a reflecţiilor patristice” a susţinut-o în sesiunea iunie 1993, obţinând nota 10, iar ca medie generală a celor patru ani de facultate a avut 9,67.
În anul universitar 1993-1994 a urmat cursuri de greacă modernă în cadrul secţiei de Filologie a Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii Aristotel, Tesalonic, Grecia, pe care le-a absolvit cu calificativul „excepţional”.
Între iunie 1994 – decembrie 1998 a fost doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.
În 15 decembrie 1998 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Literatura patrologică românească în secolul XX”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, obţinând calificativul: „excepţional”.
În 15 ianuarie 1999 a depus jurământul de doctor în teologie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.
În 4 februarie 1999 a dat examen şi a fost admis ca preparator la disciplinele: Catehetică, Omiletică şi Practică Pedagogică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.
În 10 aprilie 1999 a fost hirotonit diacon.
În noaptea Sfintelor Paşti din 11 aprilie 1999 a fost hirotonit preot celibatar pe seama catedralei arhiepiscopale din Alba-Iulia.
La data de 4 iunie 2000 a primit distincţia de iconom stavrofor.
În 27 iunie 2000 a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia, fiind închinoviat la catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, care are regim de mănăstire, schimbându-i-se numele din Petru, în Petroniu. În aceeaşi zi a fost ridicat la rangul de protosinghel.
În sesiunea de lucru din 12 septembrie 2000 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei.
În 14 septembrie 2000 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia l-a hirotesit arhimandrit.
În 1 octombrie 2000 a fost hirotonit şi instalat arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei. Hirotonia a avut loc în „Biserica cu lună” din Oradea.
În anul 2001 Ministerul Educaţiei Naţionale din România i-a echivalat diploma de doctor în teologie.
Între anii 2001 şi 2007 s-a ocupat de lucrările de ridicare a catedralei episcopale din Oradea şi de renovare ale Centrului Eparhial.
Între anii 2002 – 2005 a predat cursuri de „Formare duhovnicească” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea.
În anul 2007 a identificat și dobândit în Zalău un sediu provizoriu pentru Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, iar în 2008 l-a amenajat în funcție de cerințele impuse.
În 5 martie 2008 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop titular al Episcopiei Sălajului, iar în 13 aprilie acelaşi an a fost întronizat ca întâistătător al acestei Eparhii în catedrala „Înălţarea Domnului” din Zalău.
Între noiembrie 2003 şi octombrie 2008 a fost reprezentantul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, iar între noiembrie 2005 – octombrie 2008 a fost membru în Comitetul Coordonator al acestei Comisii.
În 2010 a obținut în Zalău un teren pentru Episcopia Sălajului, pe care a ridicat clădirea sediului eparhial.