Tipografia Renașterea

Contact:
Adresa: Popești, Str. Principală nr. 290 , jud. Cluj
Telefon: 0264430286

Tipografia Renașterea, Popești

Începând cu data de 15 octombrie 2014, Arhiepiscopia Clujului alături de Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca a implementat proiectul ”O șansă, o reușită în viitor pentru persoane vulnerabile!”, confinanțat din FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea economiei sociale prin înființarea a două astfel de structuri, în vederea consolidării antreprenoriatului social și a pieței muncii din mediul rural.

Prima dintre acestea este Tipografia “Renașterea” – structură de economie socială fără personalitate juridică, care oferă locuri de muncă pentru 6 persoane vulnerabile. Acestora li se asigură dezvoltarea capacității, competențelor și cunoștințelor acestora prin formare profesională și consiliere în vederea creșterii accesului acestora pe piața muncii.

 

Responsabil: Dl. Popa Dorel
Contact:
Adresa: Popești, Str. Principală nr. 290 , jud. Cluj
Telefon: 0264430286