Centrul de servicii sociale pentru copii Acoperământul Maicii Domnului

Responsabil: Dna. Ancuța Frantz
Contact:
Adresa: Cluj Napoca, str. Ovidiu, nr. 27, jud. Cluj
Telefon: 0264454644

Centrul pentru copii „Acoperământul Maicii Domnului”, Cluj-Napoca

Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului” – Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii este unul dintre proiectele Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana – filiala Cluj. Funcționează neîntrerupt din anul 2008 și are ca obiectiv general este de a preveni abandonul copilului cu vârste între 3-6 ani din familii aflate în dificultate, de a-i asigura o continuitate în traseul educativ și școlar, de a dezvolta competenţe parentale şi de a asista părinţii în procesul de (re)integrare socio-profesională. Pornind de la nevoile personale și ținând seama de resursele și dificultățile mamei și ale copilului, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii se adresează în mod specific relației mamă-copil, într-o perioadă din existența copilului a cărei amprentă se regăsește în întreaga lui evoluție ulterioară.

Servicii sociale oferite conform licențierii și legislației în vigoare:

I. Pentru copii:

1. Servicii de integrare în sistemul educațional de stat (creșe și grădinițe);

2. Acordarea lunară de pachete constând în alimente şi produse de igienă, la care se adaugă îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite, în funcţie de Planul Individual de Intervenție;

3. Servicii de consiliere și activități de dezvoltarea personală (individuală și de grup).

II. Pentru mame: 1. Asistare juridico-administrativă;

2. Asistare pentru obţinerea prestaţiilor;

3. Asistarea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinţe;

4. Susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională;

5. Consiliere familială;

6. Consiliere individuală și de grup;

7. Activităţi de terapie ocupaţionalǎ şi art-terapie.

Categoriile și nr. beneficiarilor pe fiecare categorie: – copii aflaţi în situație de risc de abandon matern, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani proveniţi din familii monoparentale, marginalizate social; – mame tinere defavorizate, marginalizate social (mame de etnie rromă, mame cu istoric al instituționalizării, mame minore, loc de muncă, fără locuință, cu un nivel redus de școlarizare etc.);

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii are o capacitate de 60 de beneficiari.

Nr. și data licențierii definitive: LF 0001818/02.09.2016

Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului – Centrul de Zi pentru copii

Centrul de Zi pentru copii este unul dintre proiectele Asociației Filantropice Medical-Creștine Christiana – filiala Cluj. Funcționează neîntrerupt din anul 2005 și are ca obiectiv general prevenirea abandonului în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, dezvoltarea competenţelor parentale şi asistarea părinţilor în procesul de (re)integrare socio-profesională. Proiectul este structurat astfel încât să conducă la evitarea separării mamei de copil, concomitent cu dezvoltarea abilităţilor mamei pentru inserţia socială care să-i permită ulterior crearea climatului de viaţă corespunzător nevoilor de dezvoltare ale copilului.

Servicii sociale oferite conform licențierii și legislației în vigoare:

CSSAMD-CZ pentru copii este singurul centru de zi din judeţ care oferă servicii gratuite de îngrijire, educative, recreative şi de socializare pentru copiii între 0-3 ani ai mamelor aflate în dificultate. Acești copii nu ar avea nicio șansă în altă instituție educativă, mamele lor neavând la momentul solicitării de servicii niciun loc de muncă, locuință, resurse materiale, medic de familie, acte de identitate, neputând îndeplini condițiile de admitere într-o creșă. La acestea se adaugă igiena deficitară, neglijarea sănătății și educației copilului. Pentru toate acestea, Centrul de Zi oferă, pentru un număr de maxim 10 copii simultan, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate în viața copilului: îmbăiere, hrană, confort ambiental, îmbrăcăminte, scutece, medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative. O altă caracteristică unică a centrului este aceea că Centrul de Zi primește copii din primele două luni de viață, ceea ce nicio altă instituție nu o face.

Categoriile și nr. beneficiarilor pe fiecare categorie: 10 copii între 0-3 ani și mamele lor.

Nr. și data licențierii definitive: LF 0001828/02.09.2016

Responsabil: Dna. Ancuța Frantz

Contact:
Adresa: Cluj Napoca, str. Ovidiu, nr. 27, jud. Cluj
Telefon: 0264454644

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe acest site. Prin continuarea navigării în această pagină confirmați acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close