În conformitate cu tema și regulamentul de concurs elaborat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, juriul format din:

Membri titulari:

 1. Academician Marius Porumb, Directorul Institutului de Arheologie și Istoria Artei
 2. Arhitect Șerban Țigănaș, președintele O.A.R. România
 3. Univ. Dr. Radu Marcel Moraru, Rectorul U.A.D. din Cluj-Napoca
 4. Sculptor Marcel Scutaru, București
 5. Sculptor Liviu Mocan, Cluj-Napoca
 6. Ramona Novicov, Critic de artă, Oradea
 7. Ligia Subțirică, Primăria Municipiului Cluj-Napoca
 8. Bogdan Ivanov, Consilier cultural, Arhiepiscopia Ortodoxă a Clujului

și membri supleanți:

 1. Dr. Ionuț Gânscă, sculptor
 2. Arhitect Călin Chifăr

s-a întrunit în ședință de lucru în Sala Mare a Muzeului Mitropoliei Clujului, marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 9.00, pentru a analiza proiectele depuse în urma apelului de concurs lansat public, în data de 17 ianuarie 2017.

La această ședință a juriului a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.După rugărciune și după cuvântul introductiv al Părintelui Mitropolit, care a sublinat importanța momentului în care Arhiepiscopia Clujului a decis realizarea celor două statui, dar și meritele celor doi Episcopului Nicolae Ivan și ale Mitropolitului Bartolomeu Anania, pentru Arhiepiscopia și Mitropolia Clujului s-a făcut apelul membrilor juriului și s-a constatat că toți cei 8 membri titulari, precum și cei 2 membri supleanți sunt prezenți.

În prima parte a ședinței, membrii juriului au decis prin vot ca președinte să fie domnul Academician Marius Porumb, Directorul Institutului de Arheologie și Istoria Artei

Mai apoi, juriul a analizat raportul prezentat de comisia tehnică a concursului, prin preotul Bogdan Ivanov, și a luat act că din actele specificate în regulamentul de concurs lipsește formularul tipizat de înscriere în concurs, dar că fiecare candidat și-a întocmit un formular care oferă o perspectivă asupra tuturor datelor de identificare pentru acest concurs. S-a luat act și de faptul că un proiect nu a respectat insemnele de confidențialitate, dar și faptul că un candidat nu a depus și machetele celor două statui, alături de portofoliu.

În continuare Bogdan Ivanov prezintă spre aprobare juriului metodologia de lucru, ce reunește într-o grilă de evaluare toate criteriile înscrise în tema și regulamentul de concurs, structurate pe patru mari categorii: arhietectură, proiectul artistic, portofoliul de concurs al candidatului și profilul artistic al concurenților. Această grilă a oferit fiecărui membru al juriului posibilitatea de a se orienta asupra evaluării lucrărilor înscrise în concurs și numeortate de la 1 la 13.

După discuții pe marginea acestor criterii, juriul atrecut la evaluareatuturor proiectelor depuse, pornind de la studierea planșelor din mapa de concurs, care prezintă soluțiile de amplasament și vizibilitate, trecând la procedura eliminării prin votul tuturor membrilor juriului a lucrărilor care nu se înscriu în cerințele de concurs. După această primă etapă au fost selectate 5 proiecte asupra cărora s-au concentrat toate discuțiile și analizele juriului, iar votul final a stabilit ierarhia primilor trei proiecte desemnate finaliste. După expunerea de către fiecare membru al juriului a obiecțiilor, precum și a argumentelor față de fiecare dintre cele 3 proiecte rămase în etapa finală s-a trecut la stabilirea ierarhiei finale prin votul secret al fiecărui membru din juriu. Din motive personale și pentru a nu vicia rezultatul votului din juriu, Prof. Univ. Dr. Radu Marcel Moraru, Rectorul UAD din Cluj-Napoca s-a retras de la vot, iar locul lui a fost ocupat de Călin Chifăr, membru supleant.

Având în vedere că regulamentul de concurs prevede și acordarea de premii primelor 3 proiecte câștigătoare, juriul a stabilit o ierarhie finală a acestor proiecte şi un singur câștigător al concursului, după cum urmează:

În urma votului, juriul a decis următoarea ierarhie:

 • locul I – sculptorii Alexandru Păsat și Septimiu Jugrestan, din Cluj-Napoca, cu 6 voturi din 8 și o abținere;
 • locul al II-ea,sculptorul Dumitru Cosma, din Cluj-Napoca, cu 6 voturi din 8;
 • locul al III-lea, sculptorul Ștefan Bințințan, din Alba Iulia, cu 5 voturi din 8;

La acest concurs au fost depuse 13 proiecte de către sculptorii: Radu Aftemie, din Sibiu, Adrian Pîrvu din București; Vlad Ciobanu din București; Alexandru Păsat și Septimiu Jugrestan din Cluj-Napoca; Mircea Darie Dup din București; Ilarion Voinea din Cluj-Napoca; Aurelian Apostol din Brașov, Benone Olaru din Pietra Santa, Italia, Ștefan-Ciprian Bințintan din Alba Iulia, Ioan Bogdan din Alba Iulia,  Horațiu Grațian Lăpușan din Alba Iulia; Dumitru Cozma din Cluj-Napoca și Ivan Jinaru din Hurezi;

 

Argumente pentru alegerea soluției câștigătoare a locului I:

 • reprezentativitate clară și expresivă
 • simbolistică adecvată
 • armonizare cu stilul arhitectural al Catedralei
 • amplasamentul identificat
 • o bună proporționare a suprafețelor vibrate
 • caracterul sobru și columnar statuilor
 • soclul de mici dimensiuni, care aduce personajele din statui mai aproape de privitori
 • intimitate cu modelul uman propus
 • personaje echilibrat reprezentate sculptural, cu accente oportune și o anumită reținere, compatibilă cu modernitatea Catedralei
 • maniera relalizării statuilor ce poate fi interpretată ca un dialog reușit între tradiția bizantină și reprezentarea contemporană
 • soluția prezintă o așezare oportună în spațiul public, prin crearea unei porți spirituale alcătuite din cele două personaje, ceea ce le plasează într-un posibil grup statuar
 • relația între sculpturi și public are potențialul de a rezolva multitudinea dificultăților din contextul dat
 • relația dintre personaje și ambient este originală, încărcată de solemnitate
 • relația dintre personaje este logică, clară
 • compoziția volumetrică este echilibrată și clară
 • limbajul plastic are valențe moderne și în acord cu limbajul figurativ

 

Argumente pentru alegerea soluției clasate pe locul al II-lea:

 • bine proporționată
 • expresii și gesturi spiritualizate cu accente iconice
 • atributele personajelor simplificate
 • crearea unui sentiment pozitiv prin folosirea formelor calde, rotunde
 • ideea reprezentării celor două personaje în imaginea unor coloane
 • forma este spiritualizătă cu accente hieratice, transpersonale, Catedrala fiind doar o proiecție.

 

Argumente pentru alegerea soluției clasate pe locul al III-lea:

 • redarea fidelă a diverselor materialități
 • personajele au fost prezentate pe un soclu elaborat
 • un bun și cald dialog între cele două personaje
 • redare exemplară a detaliilor
 • lucrările au accente naturaliste
 • lucrările au calități ce le recomandă nu pentru forul public, ci pentru interior

 

Recomandări pentru soluția declarată câștigătoare: 

 • să creeze cu mai multă libertate plastică cele două personaje, conform abilităților pe care sculptorii le dețin și așa cum ne arată lucrările din portofoliu
 • pe cartea Părintelui Bartolomeu să fie trecute insemnele Scripturii, atât pe copertă, cât și pe cotor
 • se recomandă vibrarea suprafețelor
 • la turnarea în bronz se va urmări în mod special plasticizarea suprafețelor, așa cum sunt lucrările din portofoliu
 • expresiile fețelor celor doi ierarhi să transmită un sentiment pozitiv
 • corpurile celor doi ierarhi să nu fie indetice; ele ar trebui personalizate
 • se recomandă controlul fin al distanțelor dintre personaje pentru a găsi o legătură mai intensă între ele;
 • solcul foarte suplu ar putea fi continuat subtil prin paviment, contribuind astfel la o mai bună integrare a personajelor în ambient
 • fundalul vegetal trebuie integral restudiat, cu consultul unui arhitect, pentru a obține contrastul necesar vizualizării statuilor din bronz
 • recomandarea studierii unei posibile patine a bronzului care să contribuie la contrastul cu cadrul vegetal

Nemaifiind și alte sugestii sau recomandări, președintele juriului, declară închisă ședința și dispune întocmirea procesului verbal, care a fost semnat de toți membrii titulari prezenți, astăzi, 23 ianuarie 2018.

Membriijuriului:

 1. Academician Marius Porumb
 2. Arhitect Șerban Țigănaș
 3. Univ. Dr. Radu Marcel Moraru
 4. Sculptor Marcel Scutaru
 5. Sculptor Liviu Mocan
 6. Ramona Novicov
 7. Ligia Subțirică
 8. Bogdan Ivanov
Share This

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe acest site. Prin continuarea navigării în această pagină confirmați acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close