Preasfințitul Părinte
† Timotei Sătmăreanul
Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

 

PS Timotei (Cristian – Simion) Bel, fiul lui Bel Augustin și Anastasia,
născut în localitatea Rohia, județul Maramureș, la 13 Ianuarie 1974.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

– 1980 – 1988 – clasele I – VIII, la Școala Generală din satul natal Rohia,
Județul Maramureș
– 1988 – 1990 – clasele IX – X, la Liceul Teoretic ,,Petru Rareș” din Târgu
Lăpuș
– 1991- 1996 – Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj Napoca
– 1996 – 2000 – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea
– 2000 – licențiat în teologie cu lucrarea ,,Părinți duhovnici din
Transilvania apărători ai dreptei credințe” la disciplina de Misiologie și
Ecumenism, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei
– 2000 – 2001 – studii aprofundate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Oradea
– 2001, sesiunea Iunie – diplomă de Master –Teologie Istorică
– În anul universitar 2000-2001, a urmat cursuri de limbă greacă modernă în
cadrul secției de Filologie a Facultății de Filozofie din cadrul Universității
Aristotel, Tesalonic – Grecia, pe care le-a absolvit cu calificativul ,,
exceptional”
– Iunie 2001- Decembrie 2006, doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă
Aristotel, Tesalonic – Grecia
– 19 Iunie 2007 și-a susținut public teza de doctorat cu titlul ,, Erminia și
Exegeza Noului Testament în B.O.R. în sec.XX, sub îndrumarea
Prof.Univ. Dr. Ioannis Galanis
– 5 Iulie 2007 a depus jurământul de doctor în teologie, la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Tesalonic

ACTIVITATE CLERICALĂ

– În 6 Octombrie 1989 la vârsta de 15 ani a fost primit ca viețuitor al
Mănăstirii ,,Sf. Ana” Rohia, de către Ieromonahul Iustin Hodea, starețul
mănăstirii, actualul Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureșului și
Sătmarului
– 1 Octombrie 1993 – hirotonit diacon de către Prea Sfințitul Părinte
Justinian Episcopul Maramureșului și Sătmarului
– 28 Iunie 1994 – a fost tuns în monahism de către Prea Sfințitul Justinian
Episcopul Maramureșului și Sătmarului și Prea Sfințitul Justin Sigheteanul,
care a fost și naș de călugărie, primind numele de Timotei
– 14 Septembrie 2005 – hirotonit preot (ieromonah) de către Prea Sfințitul
Justin Sigheteanul (hirotesit protosinghel 14 Septembrie 2005)
– 2001-2005 – a slujit ca ierodiacon iar în perioada 2005-2006 ca arhimandrit
în bisericile ,,Sfântul M.Mc.Dimitrie” și ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din orașul
Serres – Mitropolia Serresului și Nigritei – Grecia
– 1 Februarie 2006 – Exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului
– 14 Septembrie 2006 – ,,Înălțarea Sfintei Cruci” – hirotesit arhimandrit
de către Prea Sfințitul Justin Sigheteanul
– 1 Mai 2007 – stareț al Mănăstirii ,, Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”
Scărișoara Nouă

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PUBLICISTICĂ

A) Cărți
– Erminia și Exegeza Noului Testament în B.O.R. în sec.XX., Editura
Alma Mater, Cluj Napoca, 2009, 230 p.
B) Traduceri
– Prima omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola a doua către
Tessaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, traducere din limba greacă PG
VI, pag. 10-19, în revista ,,Graiul Bisericii Noastre”, Nr.9 (59), anul XVIII,
Baia Mare, ianuarie – Mai 2007, p.10-12.
– Ioannis L. Galannis, Epistola I către Tesaloniceni a Sfântului Apostol
Pavel, traducere din limba greacă (spre finalizare)
– Ioannis L. Galannis, Epistola II către Tesaloniceni a Sfântului Apostol
Pavel, traducere din limba greacă (spre finalizare)
C) Studii și articole
– Sfânta Scriptură în Exegeza Patristică, în vol. Lumea, dar divin și
responsabilitate umană, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureșului și Sătmarului, Sighetu Marmației, 2009, p.201-208.
– Erminia Rugăciunii Domnești la Sfântul Grigore de Nyssa, în vol. Anul
comemorativ-omagial Sfântul Vasile cel Mare și al Sfinților Capadocieni,
Editura Universității de Nord Baia Mare, 2009, p.137-157
– Ce este adevărul? Ioan 18.37-38 (Comentariu biblic) în revista Biserica
Străbună editată de parohia Ortodoxă ,,Buna Vestire” Ieud, 2011
– Pocăința și Duhovnicia în opera și activitatea Sfântului Ioan Gură de
Aur, în vol. ,,Sfântul Ioan Gură de Aur – 1600 de ani de la trecerea la
Domnul, Editura Universității de Nord, Baia Mare, 2007, p.233-246
– Popas duhovnicesc. Sinaxa Stareților, starețelor și duhovnicilor din
Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului la Mănăstirea
Râmeț, în revista ,,Graiul Bisericii Noastre”, Nr.8, noiembrie – decembrie,
2006
– Comuniune frățească în unitatea Duhului, în revista ,,Graiul Bisericii
Noastre”, Nr.1-2, anul XV, Baia Mare, 2005
– Viața monahală în Eparhia Maramureșului și Sătmarului, în revista
,,Graiul Bisericii Noastre”, Nr.1 (73), anul XXIV, Baia Mare, ianuarie –
martie, 2013
– Preasfințitul Iustin – două decenii de activitate jertfelnică, în revista
,,Graiul Bisericii Noastre”, Nr.2(78), anul XXV, Baia-Mare, aprilie-iunie
2014, p.33-34
– Viața monahală la 25 de ani de la reactivarea Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureșului și Sătmarului, în revista ,, Graiul Bisericii
Noastre”, număr aniversar la 25 de ani de la reactivarea Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, septembrie 2015, p.88-
98

ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ

În anul 2007 i s-a încredințat conducerea mănăstirii ,,Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, protopopiatul Carei.

În această ascultare a pus în lucrare următoarele proiecte:
– 2009 – definitivarea lucrărilor la poarta de intrare în mănăstire;
– 2010 – înălțarea unui monumental altar de vară în stil maramureșan;
– 2012 – înălțarea noii case monahale din incinta mănăstirii;
– 2014 – rectitorirea bisericii mănăstirii prin desfacerea celei vechi și
construirea uneia noi pe măsura așezământului, după un proiect executat de
domnul arhitect Cordoș Dorel.
Toate acestea le-a realizat sub directa îndrumare a P.S. Iustin Sigheteanul,
părintele său duhovnicesc.