Dosarele candidaţilor se vor depune în perioada 1 – 20 septembrie 2023.

Examenul va avea loc în data de 25 septembrie 2023, ora 800.  

Acte necesare pentru înscriere:

  • Cerere tip de înscriere adresată IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei;
  • Recomandarea Duhovnicului Facultăţii;
  • Curriculum vitae;
  • Copia actelor de studii (Bacalaureat, Diploma de licenţă și Foaia matricolă, Studii postuniversitare, alte studii);
  • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
  • Aviz examen psihologic;
  • Copie Cartea de identitate;
  • Cazier judiciar;

Share This