În perioada 15 mai – 15 iunie 2014 are loc la Centrul Eparhial înscrierea personalului clerical pentru obţinerea gradelor profesionale (definitivat, gradul II şi gradul I), în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008.

          Actele necesare: cerere de înscriere către Chiriarh, copie după Diploma de Licenţă şi foaia matricolă, adeverinţă privind vechimea în preoţie, memoriu de activitate vizat de protopop, recomandarea protopopului. Pentru gr. I şi gr. II mai este nevoie de următoarele: dovada privind publicarea în presa bisericească a unor articole; dovada privind elaborarea sau susţinerea cel puţin a unei conferinţe preoţeşti.

Cursurilor Pastoralese vor desfăşura  în  perioada  30 iunie  2014 –      11 iulie 2014, iar  colocviul de admitere la gradul I va avea loc în data de  1 iulie 2014, orele 900.

         

 

                                         Consilier administrativ bisericesc

Share This