În perioada 25 mai – 25 iunie 2013 are loc la Centrul Eparhial înscrierea personalului clerical pentru obţinerea gradelor profesionale (definitivat, gradul II şi gradul I), în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008.
Actele necesare: cerere de înscriere către Chiriarh, copie după Diploma de Licenţă şi foaia matricolă, adeverinţă privind vechimea în preoţie, memoriu de activitate vizat de protopop, recomandarea protopopului. Pentru gr. I şi gr. II mai este nevoie de următoarele: dovada privind publicarea în presa bisericească a unor articole; dovada privind elaborarea sau susţinerea cel puţin a unei conferinţe preoţeşti.
Perioada de desfăşurare a Cursurilor Pastorale va avea loc în perioada 1 – 12 iulie 2013, iar colocvciul pentru admiterea la gradul I va avea loc marti, 2 iulie 2013, orele 9.

Consilier administrativ bisericesc

Share This