Dosarele candidaţilor se vor depune în perioada 1 – 25 martie 2016.

Examenul va avea loc în data de 29 martie 2016, ora 800.

Acte necesare pentru înscriere:

·        Cerere IPS Arhiepiscop şi Mitropolit;

·    Copia actelor de studii (Foaia matricolă şi Diploma de licenţă);

·     Curriculum vitae;

·     Recomandarea Duhovnicului Facultăţii;

Share This