În perioada 15 mai – 15 iunie 2015 are loc la Centrul Eparhial înscrierea personalului clerical pentru obţinerea gradelor profesionale (definitivat, gradul II şi gradul I), în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008.

          Actele necesare: cerere de înscriere către Chiriarh, copie după Diploma de Licenţă şi foaia matricolă, adeverinţă privind vechimea în preoţie, memoriu de activitate vizat de protopop, recomandarea protopopului. Pentru gr. I şi gr. II mai este nevoie de următoarele: dovada privind publicarea în presa bisericească a unor articole; dovada privind elaborarea sau susţinerea cel puţin a unei conferinţe preoţeşti.

         

 

                                         Consilier administrativ bisericesc

Share This