Cursurile pastorale pentru obţinerea gradelor profesionale, organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vor avea loc în perioada 4 – 15 iulie 2022. Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 4 iulie 2022, ora 900 la sediul Facultăţii din Str. Episcop Nicolae Ivan fn.

Preoţii care întrunesc condiţiile de participare vor depune dosarul de înscriere în perioada 20 mai – 23 iunie 2022  la Centrul Eparhial sau la Protopopiat.

Colocviul pentru admiterea la gradul I va avea loc în prima parte a lunii septembrie.

Actele necesare pentru înscriere: cerere către IPS Mitropolit Andrei, copia actelor de studii, copie grad anterior, memoriu de activitate  vizat de  protopop.

Share This