Dosarele candidaţilor se vor depune în perioada 1 – 30 septembrie 2022.

Examenul va avea loc în data de 5 octombrie 2022, ora 8.00.

Acte necesare pentru înscriere:

  • Cerere către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei;
  • Copia actelor de studii (Foaia matricolă şi Diploma de licenţă);
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar;
  • Recomandarea Duhovnicului Facultăţii;
Share This